Wel, hoe gaat het nu juist in zijn werk ?
Wij maakten een kleine gids van de stappen die we samen doorlopen op weg naar uw website.

Ons Stappenplan

Onze werkwijze kenmerkt zich door het belang dat we hechten aan persoonlijk contact met de klant. Elkaar op regelmatige basis feedback geven is tijdens het ontwikkelen van een website zowel voor u als voor ons van belang. Het ontstaan van een website verloopt bij ons steeds volgens een stappenplan, dat voor ons de leidraad is om uw opdracht te realiseren.
Maar het stappenplan geeft ook u inzicht in onze aanpak en u leert zo het traject kennen dat wij samen met u zullen doorlopen op weg naar uw eigen website. Op deze werkwijze komen we in goed onderling overleg en op een efficiënte manier tot een website die aan al uw wensen voldoet.

stap 1

Kennismaking
In een eerste gesprek luisteren wij naar uw idee om zo uw behoeften te kunnen bepalen.
Het doel van dit eerste gesprek is het scheppen van een beeld ten aanzien van uw wensen en ideeën. Wat zijn uw verwachtingen van uw website? Wat wilt u ermee bereiken en wie wilt u aanspreken? Het zijn allemaal vragen die aan de orde komen tijdens ons eerste gesprek. We bekijken ook even welk beeldmateriaal u zelf kan aanleveren en wat eventueel nog dient aangemaakt.
Wij zullen vervolgens van onze kant aangeven wat de mogelijkheden van het internet op dat moment zijn voor uw organisatie. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kostenloos.

stap 2

Analyse en Offerte
Daarna starten wij met het analyseren van uw behoeften en kijken wat mogelijk is om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij overlopen elk afgesproken detail en zullen u misschien nogmaals contacteren met enkele vragen die in deze fase pas naar boven komen.
Eenmaal de volledige analyse klaar is bezorgen we u een zo gedetailleerd mogelijke offerte.

stap 3

Ontwerpfase
Na goedkeuring van de offerte gaan wij meteen aan de slag : de domeinnaam wordt geregistreerd (of verhuist), de hosting wordt in orde gebracht en we beginnen aan de ontwikkeling van uw website.
Tijdens de ontwikkeling zal u steeds kunnen volgen hoe deze vordert. Op deze manier kunt u opmerkingen geven over het resultaat en kunnen wij zonodig aan de hand van uw opmerkingen meteen de nodige aanpassingen doorvoeren. We spelen op deze manier dus kort op de bal en kunnen onmiddellijk rekening houden met uw wensen en op- of aanmerkingen.

stap 4

Testfase
Na voltooiing van het ontwerp zal de website uitvoerig getest worden op verschillende computers. Deze testen gebeuren door ons en door een aantal potentiële gebruikers, zodat duidelijk wordt of het ontwerp gebruiksvriendelijk is en werkt zoals het voorzien was. Indien aanpassingen noodzakelijk blijken keren we even terug naar de ontwikkelingsfase van stap 3.

stap 5

Publicatie
In de laatste fase plaatsen we uw website onder uw eigen domeinnaam, zodat de bezoekers u op het internet kunnen vinden. De website is vanaf dat moment voor iedereen zichtbaar onder de door u gekozen domeinnaam. We zullen uw website ook aanmelden bij de meest gebruikte zoekmachines en eventueel bij overkoepelende websites in uw branche.
Eenmaal uw website online staat zal u van ons een factuur ontvangen.

stap 6

Onderhoud
Nadat uw website volledig klaar is en online staat moet hier echter nog steeds de nodige aandacht aan worden besteed. Een website moet immers up-to-date gehouden worden en zo mogelijk steeds de meest relevante informatie bevatten. Wij kunnen ook instaan voor dit onderhoud. Indien u besluit het onderhoud van uw website aan ons toe te vertrouwen, dan zal hiervoor een apart, jaarlijks te vernieuwen, onderhoudscontract opgesteld worden.