Privacy...

Ook wij zijn er erg op gesteld !

Privacy

Algemeen

Studio Bendy respecteert ten alle tijden de privacy van de bezoekers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Door deze privacy verklaring wil Studio Bendy u op de hoogte brengen van hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.

U kunt onze website vrij bezoeken zonder u bekend te maken. In bepaalde situaties vragen wij u echter wel persoonlijke gegevens. Dit kan zijn om u te contacteren indien u een vraag voor informatie, door middel van een invulformulier op onze site, aan ons richt. Op deze wijze komt Studio Bendy in het bezit van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail adres. De gegevens die wij op deze wijze verkrijgen, zullen enkel en alleen gebruikt worden om aan uw aanvraag tot informatie te kunnen afhandelen.

Studio Bendy zal uw gegevens nooit doorverkopen, doorgeven of verstrekken aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht worden.

Om statistische redenen houden wij ook bezoekersgegevens van onze website bij door gebruik te maken van "cookies". De op deze manier verkregen informatie is volledig anoniem en zal door ons enkel voor intern gebruik dienen.

Cookies

Een cookie is de technische term voor een stukje informatie dat de webserver verstuurt naar uw computer, en dat later weer door de webserver opgevraagd kan worden. Een cookie bevat onpersoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld het tijdstip van uw laatste bezoek. Studio Bendy maakt gebruik van cookies om uw kijk- en klikgedrag op onze website te kunnen analyseren.
Wanneer u geen gebruik wenst te maken van cookies kunt u deze functies uitschakelijk bij uw browsers.

Google Analytics

Studio Bendy maakt op haar website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Studio Bendy heeft het recht deze privacyverklaring op elk ogenblik te wijzigen. Gebruikers van onze website dienen de privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.